Припејд меѓународната сим картичка со повеќе од 14 милиони корисници кои уживаат во Lycamobile брендот со приклучување на нов клиент на секои 2 секунди.

Мисијата на Lycamobile е да ги поврзе пријателите и семејството околу целиот свет. Како најголем меѓународен мобилен виртуелен мрежен оператор (MVNO), Lycamobile обезбедува ниска цена, интернет со висок квалитет и говорни услуги за повеќе од 14 милиони корисници во 23 земји. Со самото проширување нуди широк спектар на финансиски и туристички услуги, вклучувајќи ги и Lycamoney, Lycafly, кои им помагаат на луѓето да контактираат преку границите. Основана во 2006 година со остварен вкупен промет од 1,5 милијарди € во 2014 година, Lycamobile продолжува да расте брзо и е отворен кон сите нови клиенти кои се приклучуваат на нашето семејство на секои два секунди.

Lycamobile е достапен во: Австралија, Австрија, Белгија, Данска, Франција, Германија, Македонија, Ирска, Италија, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Јужна Африка, Романија, Русија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Тунис, Украина,Уганда, Велика Британија и САД.

Нов корисник на Lycamobile? Земете ја вашата бесплатна сим картичка денеска.
Веќе регистрирани во Lycamobile?

 

Please fill in the form below to get your FREE live stream  
PSL Banner

* This is a mandatory field

New User:

Returning user: