Бесплатни Повици Од Lyca Кон Lyca Броеви
со секое надополнување
Бесплатни Повици Од Lyca Кон Lyca Броеви

Правила и одредби:
Неограничени бесплатни повици и СМС пораки во Македонија со секое надополнување валидни 30 дена од денот на надополнување. По истекот повиците и СМС пораките ќе бидат наплатени според стандардната тарифа која корисникот ја има изберено.

Нов корисник на Lycamobile? Нарачај Бесплатно Сим Картичка
Дали сте регистрирани во Lycamobile?
 

 

Please fill in the form below to get your FREE live stream  
PSL Banner

* This is a mandatory field

New User:

Returning user: