Плаќај колку што користиш – национална тарифа

 

Фиксна телефонија во Македонија
5.9MKD /мин
Мобилна телефонија во Македонија
5.9MKD* Lycamobile/мин
5.9MKD Друг мобилен/мин
СМС во Македонија
5.9MKD Lycamobile/СМС
5.9MKD Друг мобилен/СМС
Интернет
0.99MKD /МБ
Трошоци за воспоставување повик 2.9MKD
Ако не надополнувате автоматски тарифата ќе биде сменета во стандардна
 
Lycamobile специјална понуда на тарифи со попуст Дознајте повеќе
 
Please fill in the form below to get your FREE live stream  
PSL Banner

* This is a mandatory field

New User:

Returning user: