Conversion Page

Lyca Mega S

Lyca Mega S

За СИМ + Пакет – Двојно повеќе интернет за 3 месеци

500 ДЕН.

30 дена

Неограничени Национални Повици кон сите мрежи

Неограничени Национални СМС кон сите мрежи

10GB 20GB Национален Интернет

Неограничени Lycamobile Повици

Роаминг за земји од Западен Балкан

Споделување Интернет

Понудата ДВОЈНО ПОВЕЌЕ ИНТЕРНЕТ важи само за Нови* Корисници. Автоматската обнова мора да биде овозможена за да се користи оваа понуда. Корисникот може да ја активира понудата 2 пати во рок од 30 дена.

Нови корисници: Корисници кои активираат нова СИМ картичка добиваат 20GB за првите 3 месеци, а потоа вклучениот национален интернет ќе биде 10GB.

Постоечки корисиници: Корисници кои претходно не го активирале овој пакет добиваат 20GB за првите 3 месеци, а потоа вклучениот интернет ќе биде 10GB. Другите корисници може да го активираат овој пакет само со 10GB национален интернет.

Овој пакет вклучува 2.00GB интернет во роаминг од земјите од Западен Балкан, по чие искористување се применува цена од 5.9 ден./МВ

Понудата важи од 08.04.2021

Добијте Неограничени БЕСПЛАТНИ повици кон Lycamobile броеви во Европа/САД/Австралија/Јужна Африка/Тунис/Украина и Русија со активација на овој пакет. Сите неискористени БЕСПЛАТНИ минути ќе истечат 30 дена од датумот на активација. Понудата може да биде изменета. Понудата важи од 04/10/2021.

Услуги на Lyca Групацијата