Бесплатни Повици Од Lyca Кон Lyca Броеви
со секое надополнување
Бесплатни Повици Од Lyca Кон Lyca Броеви

Правила и одредби:
Неограничени бесплатни повици и СМС пораки во Македонија со секое надополнување валидни 30 дена од денот на надополнување. По истекот повиците и СМС пораките ќе бидат наплатени според стандардната тарифа која корисникот ја има изберено.

Нов корисник на Lycamobile? Нарачај Бесплатно Сим Картичка
Дали сте регистрирани во Lycamobile?
 

 

Live Broadcast - Live Audio Broadcast of PSL T20

Please fill in the form below to get your FREE live stream  
PSL Banner

* This is a mandatory field

New User:

Returning user: