Conversion Page

Бесплатни разговори кон Украина

НЕОГРАНИЧЕНИ БЕСПЛАТНИ повици кон Lyca Mobile броеви во Украина со секое

надополнување

Надополни сега
Правила и услови:

Понудата за неограничени бесплатни повици важи само за Lyca Mobile броеви. За да ја добиете понудата, потребно е само да надополните. Понудата важи само за календарскиот месец во кој е извршено дополнувањето. Доколку не надополните промотивната понуда нема да важи. Потребно е минимално дополнување на сметка и промоцијата важи до 31/05/2024 година

Услуги на Lyca Групацијата