Conversion Page

За нас

Припејд меѓународната сим картичка со повеќе од 16 милиони корисници кои уживаат во Lyca Mobile брендот, со приклучување на нов корисник на секои 2 секунди.

Мисијата на Lyca Mobile е да ги поврзе пријателите и семејството околу целиот свет. Како најголем меѓународен мобилен виртуелен мрежен оператор (MVNO), Lyca Mobile обезбедува атрактивни понуди, интернет со висок квалитет и говорни услуги за повеќе од 16 милиони корисници во 23 земји. Со самото проширување нуди широк спектар на финансиски и туристички услуги, вклучувајќи ги и Lycamoney, Lycafly, кои им помагаат на луѓето да контактираат преку границите. Компанијата е основана во 2006 година, при што Lyca Mobile продолжува да расте брзо и е отворена кон сите нови клиенти кои се приклучуваат на нашето семејство на секои две секунди. Покрај во Реупублика Северна Македонија, Lyca Mobile нуди услуги достапни и во: Австралија, Австрија, Белгија, Данска, Франција, Германија, Ирска, Италија, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Јужна Африка, Романија, Шведска, Швајцарија, Тунис, Украина, Велика Британија и САД.

Услуги на Lyca Групацијата