Conversion Page

Регистрација

Инструкции:

1. Ставете ја вашата СИМ картичка во отклучен уред.
2. Бирајте *132# за да го пронајдете својот нов Lyca Mobile број што ќе го користите за формуларот за регистрација подолу.
3. Искористете ги информациите лоцирани на СИМ пакувањето за да ги најдете ICCID и PUK броевите кои што се отпечатени на држачот на СИМ картичката.
4. Забелешка: Пристапот до мобилен интернет треба да биде оневозможен пред активирањето.
5. Личните податоци што ги користите за да ја регистрирате вашата СИМ картичка мора да соодветствуваат со информациите од Вашиот документ за идентификација.
6. Осигурете се дека СИМ картичката е вметната во Вашиот уред за да го добиете TAN бројот за да ја валидирате СИМ картичката и да ја завршите регистрацијата.
7. Доколку сте странски државјанин, тогаш контактирајте со нашата служба за грижа со корисници или обратете се кај наш локален продажен агент за да да ја завршите регистрацијата.

Регистрација на Lyca Mobile број

Приватен корисник Компанија
+389

Лични податоци

Внесете го OTP кодот
Адреса*
 Да  Не

Детали за промоции

Lyca Mobile would like to send you updates, offers, and promotions from time to time.
Please let us know if you would like Lyca Mobile to contact you or not by selecting one of the options below:

 Да, би сакал/а да бидам контактиран/а за ажурирања, понуди и промоции.
  Не, не сакам да бидам известуван/а за новостите, понудите и промоциите

Дали сакате да бидете контактирани за други производи и услуги на Lyca Mobile?

Услуги на Lyca Групацијата