Conversion Page

Споделување интернет

Поставки за мобилен интернет

Пристапете на интернет преку Вашиот мобилен телефонски уред и сурфајте, купувајте, праќајте е - пошта, симнувајте игри, музика, ринг-тонови и др.


Како да активирате?

  • Поставки за мобилен интернет.
  • Откако ќе ја активирате Вашата СИМ картичка, изберете го Вашиот мобилен телефонски уред за да добите инструкции за поставки на интернет.
  • Популарни модели на мобилни телефонски уреди
  • За интернет поставки за популарни модели на мобилни телефонски уреди, следете ги чекорите во табелите подолу.

Доколку вашиот уред користи iOS и сакате да ја активирате услугата ‘Personal Hotspot’ за да споделите интернет со телефонски уред во ваша близина, следете ги следните чекори:
  1. Одете во менито ‘Mobile Data‘
  2. Одберете ја опцијата ‘Mobile Data Network‘
  3. Во делот ‘PERSONAL HOTSPOT’ внесете:
  • * за ‘APN’: data.lycamobile.mk
  • * за ‘Username’: lmmk
  • * за ‘Password’: plus

Популарни мобилни

За други мобилни поставки, кликнете тука или лизгајте подолу

Популарни мобилни

Услуги на Lyca Групацијата