Conversion Page

Цени


Плаќај колку што користиш

Лика плус

MK Landline

С. Македонија
Фиксен

1.9ДЕН./мин.

Lyca Mobile Трошоци за воспоставување на повик

Национални мобилни минути
(Lycamobile)

1.9ДЕН./мин.

MK Mobiles Other mobile

Национални мобилни минути
(други оператори)

1.9ДЕН./мин.

MK SMS Lycamobile

Национални СМС пораки
(Lycamobile)

2.9ДЕН./CMC

MK SMS Other mobile

Национални СМС пораки
(други оператори)

2.9ДЕН./CMC

Интернет сообраќај

Интернет сообраќај

0.79ДЕН./MB

Трошоци за воспоставување на повик: - 3.9ДЕН.

Тарифата Лика плус ќе биде автоматски активна по секое надополнување од 100 ден. и ќе биде активна 30 дена од последното надополнување. Повиците, пораките и интернетот ќе бидат тарифирани според горенаведените Plus тарифи.

и Бесплатни Повици Од Lyca Кон Lyca Броеви со секое надополнување.

Лика Стандард

Landline

С. Македонија
Фиксен

5.9ДЕН./мин.

Lyca Mobile Трошоци за воспоставување на повик

Национални мобилни минути
(Lycamobile)

5.9ДЕН./мин.

 Mobiles Other mobile

Национални мобилни минути
(други оператори)

5.9ДЕН./мин.

 SMS Lycamobile

Национални СМС пораки
(Lycamobile)

5.9ДЕН./CMC

 SMS Other mobile

Национални СМС пораки
(други оператори)

5.9ДЕН./CMC

Интернет сообраќај

Интернет сообраќај

0.99ДЕН./MB

Трошоци за воспоставување на повик: - 2.9ДЕН.

Стандард тарифата е активна по автоматизам со самата регистрација на картичката. Се активира и во случај на истекување на Plus тарифата, односно по периодот од 30 (триесет) дена од последното надополнување

ОдSpainС. Македонија

*Одредби и услови Пакети: Кликни тука

Изберете ја земјата на роаминг

Изберете ја земјата што сакате да ја повикате од земјата на роаминг

Одредби и услови

Регулирани цени за роаминг во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и Косово, важечки од 01.01.2020:
Mалопродажна цена за повици во роаминг за минута разговор за појдовни повици изнесува 3,63 ден/мин со ДДВ, а за дојдовни повици изнесува 2,9 ден/мин со ДДВ.
Mалопродажна цена за појдовни СМС пораки во роаминг изнесува 1,45 ден со ДДВ.
Mалопродажна цена за пренос на податоци во роаминг по MB, изнесува 1,81 ден со ДДВ.
Наведените цени се регулирани со Одлуката на Агенцијата за електронските комуникации (АЕК) бр.1306-1738/2.

Тарифите и употребата на услугите на Lycamobile понатаму се предмет на Одредби и Услови

Услуги на Lyca Групацијата

Достапно во

Е-адреса* Најава За да добиете важни информации, специјални понуди и повеќе