Conversion Page

Цени


Плаќај колку што користиш

Лика плус

MK Landline

С. Македонија
Фиксен

1.9ДЕН./мин.

Lyca Mobile Трошоци за воспоставување на повик

Национални мобилни минути
(Lycamobile)

1.9ДЕН./мин.

MK Mobiles Other mobile

Национални мобилни минути
(други оператори)

1.9ДЕН./мин.

MK SMS Lycamobile

Национални СМС пораки
(Lycamobile)

2.9ДЕН./CMC

MK SMS Other mobile

Национални СМС пораки
(други оператори)

2.9ДЕН./CMC

Интернет сообраќај

Интернет сообраќај

0.79ДЕН./MB

Трошоци за воспоставување на повик: - 3.9ДЕН.

Тарифата Лика плус ќе биде автоматски активна по секое надополнување од 100 ден. и ќе биде активна 30 дена од последното надополнување. Повиците, пораките и интернетот ќе бидат тарифирани според горенаведените Plus тарифи.

и Бесплатни Повици Од Lyca Кон Lyca Броеви со секое надополнување.

Лика Стандард

Landline

С. Македонија
Фиксен

5.9ДЕН./мин.

Lyca Mobile Трошоци за воспоставување на повик

Национални мобилни минути
(Lycamobile)

5.9ДЕН./мин.

 Mobiles Other mobile

Национални мобилни минути
(други оператори)

5.9ДЕН./мин.

 SMS Lycamobile

Национални СМС пораки
(Lycamobile)

5.9ДЕН./CMC

 SMS Other mobile

Национални СМС пораки
(други оператори)

5.9ДЕН./CMC

Интернет сообраќај

Интернет сообраќај

0.99ДЕН./MB

Трошоци за воспоставување на повик: - 2.9ДЕН.

Стандард тарифата е активна по автоматизам со самата регистрација на картичката. Се активира и во случај на истекување на Plus тарифата, односно по периодот од 30 (триесет) дена од последното надополнување

ОдSpainС. Македонија

*Одредби и услови Пакети: Кликни тука

Изберете ја земјата на роаминг

Изберете ја земјата што сакате да ја повикате од земјата на роаминг

Услови за користење

Со воведената регулатива за роаминг во земјите од Западен Балкан, од 1.7.2021 година, корисниците на мобилни услуги на Lycamobile ќе можат да користат роаминг под посебни повластени услови, во согласност со спогодбата потпишана помеѓу земјите од Западен Балкан – WB6. Притоа, Lycamobile на своите корисници целосно им ги овозможува договорените услови за користење роаминг во земјите од Западен Балкан – Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина.

Оваа роаминг понуда важи за повици, SMS-пораки и интернет, само кога корисникот престојува во некоја од земјите од Западен Балкан. Доколку пак, корисникот се наоѓа во Македонија и прави повик или праќа SMS-порака кон број од земјите од Западен Балкан, за истите важат цените за меѓународни повици/SMS.

Вклучените национални минути и SMS-пораки (во рамките на својата мрежа и кон другите национални мрежи), кои се вклучени во тарифата или во дополнителните пакети, постпејд корисниците можат да ги користат во роаминг во земјите од Западен Балкан, исто како да се наоѓаат на територијата на Македонија.

Количината на мобилен интернет што им е на располагање на корисниците во земјите од Западен Балкан, зависи од месечната претплата на тарифниот модел и пакетот што го користат.

Интернет во роаминг во земјите од Западен Балкан – вклучен во тарифите

Интернет во роаминг во земјите од Западен Балкан – вклучен во пакетите

Цени за разговори, SMS-пораки и мобилен интернет во роаминг во земјите од Западен Балкан:

Појдовен повик (ден./мин.) 5.9 ден.

Мобилен интернет (ден./MB) 5.9 ден.

SMS-пораки (ден./SMS) 3.9 ден.

Воспоставување повик не се наплатува.

Дојдовен повик не се наплатува.

Rates and use of the Lycamobile Services are further subject to the Terms and Conditions

Услуги на Lyca Групацијата

Достапно во

Е-адреса* Најава За да добиете важни информации, специјални понуди и повеќе