Conversion Page
  • ДЕН.200+ за да добиете дополнително време за разговор!

    • Бонус
    • Бонус кредит
    • ДЕН.
Дополнете и повикајте

Hауру from the Macedonia

фиксен

Меѓународни стапки 45ДЕН.

Мобилен

Меѓународни стапки 45ДЕН.

СМС

Меѓународни стапки 5.90ДЕН.

Препорачано Пакети

Комбинирајте ги повиците кон Унгарија со македонски минути, пораки и интернет со нашите пакети ПЛАЌАЈ КОЛКУ ШТО КОРИСТИШ