Conversion Page

Добредојде на LYCAMOBILE!

Добијте 50% попуст на избраните пакети со вашата нова SIM-картичка

КУПЕТЕ СЕГА

  • ДЕН.200+ за да добиете дополнително време за разговор!

    • Бонус
    • Бонус кредит
    • ДЕН.
Дополнете и повикајте

Hауру from the Macedonia

фиксен

Меѓународни стапки 45ДЕН.

Мобилен

Меѓународни стапки 45ДЕН.

СМС

Меѓународни стапки 5.90ДЕН.

Препорачано Пакети

Комбинирајте ги повиците кон Хрватска со македонски минути, пораки и интернет со нашите пакети ПЛАЌАЈ КОЛКУ ШТО КОРИСТИШ