Conversion Page

Неограничени повици

Неограничени БЕСПЛАТНИ повици и СМС пораки

  • кон Lycamobile броеви во Македонија
  • со секое надополнување
Надополни сега
Правила и одредби:

Неограничени бесплатни повици и СМС пораки во Македонија со секое надополнување валидни 30 дена од денот на надополнување. По истекот повиците и СМС пораките ќе бидат наплатени според стандардната тарифа која корисникот ја има избрано.

Услуги на Lyca Групацијата

Достапно во

Е-адреса* Најава За да добиете важни информации, специјални понуди и повеќе