Conversion Page

Препорачај на пријател – Услови за користење

Лајкамобајл Програмата Препорачај на пријател ќе му овозможи на секој активен корисник да препорача некого да ја користи услугата и ќе може да има корист од секое успешно препорачување.

1. Дефиниции:

Препорачувачот: значи активен корисник на Лајкамобајл кој препорачува нов корисник за да ги користи услугите од Лајкамобајл.
Препорачаниот пријател: значи нов корисник на Лајкамобајл кој започнува да ја користи услугата со успешно надополнување на сметката.
Кредит за препорачувачот: значи кредит што Лајкамобајл го дава на својот активен корисник за успешно препорачување на нов корисник на Лајкамобајл

2. Должности на препорачувачот:

Може да испратите покана по е-маил на е-маил адресата на препорачаниот пријател или може да испратите SIM картичка по пошта директно на поштенската адреса на препорачаниот пријател.

Ако ја нарачате SIM-картичката директно на адресата на препорачаниот пријател, мора да имате негова согласност и да имате право да пристапите до нивните детали, вклучувајќи адреса на е-маил и адреса за испорака

Препорачаниот пријател мора да биде нов во услугите на Лајкамобајл и мора да продолжи да ги користи услугите со надополнување на нивната сметка/SIM, детали подолу.

Откако препорачаниот пријател ќе заврши со дополнување на својата нова SIM-картичка, ќе добиете текстуална порака со која ќе се потврди дека препорачувањето на пријател е успешно

Во рок од 24 часа од добивањето на горната текстуална порака, ќе го добиете кредитот за препорачај пријател.

3. Должности на препорачаниот пријател:


Мора да го внесете бројот на Лајкамобајл на пријателот кој ве препорачал и земјата во која живее, во моментот на нарачка на SIM-картичка преку страницата за нарачка на SIM преку Интернет. На пр. https://www.lycamobile.dk/en/free-sim-request. Деталите пренесени преку други начини нема да бидат прифатени и препорачувањето нема да се квалификува како успешно препорачување.

4. Квалификувани SIM-картички:


Сите SIM картички мора да се нарачаат онлајн преку веб-страницата на Лајкамобајл, на пр. за сите нарачки на SIM-картички во САД треба да се нарачаат на https://www.lycamobile.dk/en/free-sim-request

Сите SIM картички испратени со оваа услуга нема да вклучуваат никаков кредит освен ако не се купени преку процесот на онлајн нарачка на SIM на Лајкамобајл.

СИМ-картичките купени од продажно место или добиени од која било друга кампања нема да може да се користат со оваа услуга.

Сите квалификувани SIM-картички ќе бидат доставени на адресата на препорачаниот пријател помеѓу 3 до 7 работни дена. Сепак, времето за завршување на испораката не може да се гарантира бидејќи постојат други фактори надвор од наша контрола, како што се неповолните временски услови може да влијаат на испораката. Лајкамобајл нема да преземе одговорност за губење или оштетување на SIM-картичките.

Откако ќе биде потврдена испораката на вашата SIM картичка, препорачувачот или препорачаниот пријател нема да можат да ја откажат или изменат нарачката

5. Придобивките на препорачувачот:


Препорачувачот мора да има активна сметка на Лајкамобајл и мора да остане како корисник на Лајкамобајл минимум четириесет и пет (45) календарски дена од датумот на регистрација на услугата со Лајкамобајл за да може да ги бара придобивките од препорачувањето и мора да има направено минимум кредит 100 ДЕН.

За да може препорачувачот да го побара кредитот за препорачување, препорачаниот пријател мора да ја активира својата SIM-картичка со: (а) комплетирање на минимум надополнување на нивната нова Лајкамобајл SIM; или (б) со купување на пакет или пакет на Лајкамобајл во земјата во која ја активираат својата SIM. За повеќе детали за минималниот износ за надополнување, погледнете на www.lycamobile.mk/Refer-a-Friend

Откако препорачаниот пријател ќе го комплетира наполнувањето на нивната нова Лајкамобајл SIM, Лајкамобајл ќе му испрати на препорачувачот текстуална порака со која ќе потврди дека препорачувањето е успешно Во рок од 24 часа од добивањето на оваа текстуална порака, препорачувачот потоа ќе биде награден со износот на кредитот како што е во кампањата .

6. Општо:


Секое препорачување ќе се квалификува за заработка за препорачан кредит.

Секое плаќање направено за трошоци за испорака не се квалификува за барање поволности за препорачување

Препорачувачот има максимум 30 дена да го откупи својот кредит за препорачување од денот кога ќе го прими PIN-от за препорачување. Откако ќе се откупи, препорачувачот ќе има 30 дена да го користи кредитот за препорачување.

Секој кредит за препорачување може да се користи само во врска со вашиот постоечки број на Лајкамобајл и придобивките не се ниту непреносливи ниту незаменливи. Нема да се даваат алтернативи во готовина или алтернативни кредити.

Во случај на злоупотреба или нечесност, Лајкамобајл има право да го отфрли или одбие кредитот за препорачување или која било друга придобивка. Лајкамобајл го задржува правото да ги поништи сите препорачувања или препорачан кредит доколку се сомнева дека, по сопствено наоѓање, дека: кој било препорачувач или препорачан пријател не ги исполнува програмските критериуми, се вклучил во лажно активирање или прекршил некој од овие услови или стандардните услови за припејд мобилна услуга на Лајкамобајл.

Лајкамобајл може да ја прекине програмата или да промени некој од одредбите и условите. Лајкамобајл ќе ве извести однапред со ажурирање на оваа страница најмалку 30 дена пред промената.