Conversion Page

Неограничени бесплатни повици кон Lyca Mobile броеви во светот

Правила и одредби

Неограничени БЕСПЛАТНИ повици кон Lyca Mobile броеви во Европа/САД/Австралија/Јужна Африка/Тунис и Русија со секое НАДОПОЛНУВАЊЕ или активација на пакет. Сите неискористени БЕСПЛАТНИ минути ќе истечат 30 дена од датумот на активација. Понудата може да биде изменета и ажурирана на веб страната. Понудата важи од 01/10/2021.

Услуги на Lyca Групацијата