Conversion Page

Неограничени бесплатни повици кон Lycamobile броеви во светот

Правила и одредби

Неограничени БЕСПЛАТНИ повици кон Lycamobile во Европа, САД, Австралија Јужна Африка, Тунис и Украина со секое надополнување валидно до 31/07/2021. Сите неискористени БЕСПЛАТНИ минути ќе истечат на 31/07/2021. Понудата може да биде продолжена. За промени на понудата ќе има известување на веб страната. По БЕСПЛАТНИТЕ минути, повиците ќе бидат наплатени по стандардни цени за повици кон мобилни броеви.

Услуги на Lyca Групацијата

Достапно во

Е-адреса* Најава За да добиете важни информации, специјални понуди и повеќе